Logopédia és gyógypedagógiai fejlesztés!

A Cica- családi napközi szakembereik különböző területeken és korosztályokkal szerzett tapasztalata révén sokféle képességfejlesztő foglalkozással, szabadidős programmal várjuk a gyermekeket és a szülőket.
PROGRAMJAINKcica-001  

Mindegyik korosztály számára célirányosan kidolgozott képességfejlesztő programokkal és eszközökkel vesszük célba az esetleges elmaradásokat, gyengébb területeket, és felzárkóztatjuk a gyermekeket a korcsoportjukhoz, legyen az elmaradás bármelyik részképesség területén.

A részképességek öt nagy területre oszthatók: nagymozgás, finommozgás, hallás- és beszédfejlődés, szociális érettség, valamint megismerő tevékenység.

A szociális érettség két részből áll: az egyik az "önkiszolgálás", vagyis, hogy el tudja-e végezni a gyermek a saját dolgait, a másik a társas érintkezés szabályainak elsajátítása.

A megismerő tevékenység a gondolkodás, a csoportosítás, a számolás és más magasabb rendű funkciók alapját jelenti. A részképességeknek önmagukban és összehangoltan is jól kell működniük ahhoz, hogy a gyermek egészséges felnőtté váljon. A pedagógusok megkeresik, melyik részképességgel van probléma, s arra építik fel az izgalmas, játékos képességfejlesztő terápiát.

Minden képességfejlesztő tanfolyamunkban közös, hogy jó hangulatú, vidám légkörben, játék közben okosodnak és ügyesednek a hozzánk járó gyerekek. Játszóházunkban kulturált, nívós, gyermekbarát környezet várja a családokat, ahol a kicsik és szüleik egyből otthon érzik magukat. Rengeteg képességfejlesztő játékkal varázsoljuk el a gyerekeket, melyek nemcsak megunhatatlanok, hanem pedagógiai szempontból is minden igényt kielégítenek. Ezeket a képességfejlesztő foglalkozásokat minden esetben képességfelmérés előzi meg, melynek eredményét a szülőnek írásban átadjuk.

Az ezt követő, 45 perces képességfejlesztő foglalkozások előre egyeztetett, rendszeres időpontokban, egyénileg vagy kiscsoportban (2-4 fő), a képességfelmérés alapján kidolgozott fejlesztési tervek szerint zajlanak, diplomás gyógypedagógus vagy konduktor vezetésével.

A képességfejlesztő foglalkozást vezető pedagógus a foglalkozás végén megmutatja a szülőknek az alkalmazott játékokat, elmagyarázza a megcélzott fejlesztési területeket, és tanácsot ad az otthoni gyakorláshoz.

Javasoljuk a csoportos képességfejlesztő foglalkozások igénybevételét, hiszen itt a gyerek korától és a problémája jellegétől függő csoportbeosztás, valamint a csoport kis létszáma miatt minden gyermeknek megkülönböztetett figyelem jut, ugyanakkor megvalósul a csoport személyiségfejlesztő hatása. A képességfejlesztő foglalkozások tartalmilag egymásra épülnek, ezért fontos és elvárt a rendszeres részvétel!

Minél korábban!cica-098 


Foglalkozásaink célja a korrekció mellett nagyrészt a megelőzés, illetve a lehető legkorábbi fejlesztés. Ezért, már az egész kisbabákat is várjuk a korai fejlesztésre. Szakembereink sok olyan apró jelből tudnak következtetni a gyermekek fejlődési zavaraira, melyek esetleg még nem jelentenek problémát, de a későbbiekben kialakuló zavarokra figyelmeztetnek. Minél korábban kezdődik a tudatos fejlesztés, annál hatékonyabb. A gyermekek számára is sokkal könnyebb, ha már az elején a helyes irányba állítjuk őket, mint ha az iskolában megmutatkozó súlyosabb problémákat kell helyrehozniuk.

Komplex képességfejlesztő programunk:

  • Képességfejlesztő kurzusok 3 éves kortól 15 éves korig
  • Megkésett beszédfejlődésű kisgyermekek korai képességfejlesztése
  •  Óvodára, iskolára felkészítés
  • Tanulmányi eredmények javítása, tanulási-, magatartási-, és egyéb részképesség zavarok megelőzése, kezelése

Labdás torna

Erre a foglalkozásra azokat a gyermekeket várjuk, akik szeretnek labdával játszani, tornázni. Két korcsoportnak indítjuk ezt a tornát, az ovisoknak, melynek célja az iskolai labdás foglalkozás előkészítése, illetve a kisiskolásoknak (1-2. osztály).

Mozgásterapeuta

Munkánkat mozgásterapeuta is segíti. Ő főként a kötött illetve laza izomzatú gyermekekkel, továbbá tartáshibák és különféle deformitások kezelésével foglalkozik. Tevékenységei közé tartozik az állapotfelmérés, egyéni fejlesztés, csoportos foglalkozás, illetve életmód tanácsadás.

Konduktor segítségével azon gyermekeknek is tervezünk foglalkozásokat, akik születés közben sérültek. Minél kevésbé függ a gyermek, illetve majdan a felnőtt másoktól, annál sikeresebben valósulhat meg az egyén társadalomba való beilleszkedése. A foglalkozás csoportos vagy egyéni keretek között zajlik. Roppant fontos a szülő közre- illetve együttműködése, hisz a fejlesztés során maga is elsajátíthatja, hogy mily módon tud gyermekének a leghatékonyabban segíteni, melynek következményeként javul a szülő gyermek kapcsolat, és nő a kompetenciaérzés

Kreatív kézműves foglalkozás

A foglalkozásokon a gyermekek különböző anyagokkal (gyurma, papír, tempera, üveg, só gyurma, kerámia, rongy, száraz levél, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, kő) és különböző technikákkal (gyurmázás, üvegfestés, festés, kerámiafestés, papírmozaik, levélmozaik, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg a gyermekek. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt.

Korrepetálás, napközi, iskola előkészítő

Mivel játszóházunkban több szakképzett pedagógus is dolgozik, lehetőség van kisiskolások (alsó és felső tagozat ) korrepetálására, felzárkóztatására minden tantárgyból. Ez egyéni, délutáni 1-2 órás elfoglaltság igény szerinti rendszerességgel. Vállaljuk továbbá, hogy gyermekével megírjuk a házi feladatot, ellenőrizzük azt, utána egy kis játékra is marad idő a játszóházban. Ez minden nap lehetséges, igény szerint, a megbeszélt időtartamban, akár napközi formájában. Óvodások részére iskola előkészítő foglalkozásra is van lehetőség, szintén szakember irányításával.

Csoportos képességfejlesztő játékos tréning

A játékos foglalkozások 6-10 fős csoportokban zajlanak. Időtartamuk a korcsoporttól függően 45 - 60 perc.

Foglalkozások célja:

Az élet során rengeteg olyan kritika érhet minket, ami nem nyeri meg tetszésünket. Jogunk van egyetérteni, egyet nem érteni vagy részben egyet érteni vele. Különbséget kell tenni a gyermek viselkedése és a személye között. Fontos, hogy már gyermekkorban a kritikát ajándéknak tekintsük, döntsük el, mit tanultunk belőle. Így szert lehet tenni a pozitív önértékelésre és a megfelelő konfliktuskezelési technikákra.

Az emberi intellektus egyik fontos alkotója a kreativitás. Sajnálatosan a társadalmi normák, szabályok erősen háttérbe szorítják. A tréning egyik középpontjában a kreativitás fejlesztése áll. Cél az ötletesség, eredetiség, rugalmas gondolkodás, spontaneitás, problémamegoldás fejlesztése. Itt nincs rossz vagy jó megoldás, mindenki rajza, játéka ugyanolyan értékes.

Prevenció - korai diagnózis és megelőzés 
A rendellenességek korai kiszűrése drámai módon befolyásolhatja a gyermek jövőjét, egész életét meghatározhatja, hogy időben felfedezik-e és  kezelik-e a bajt! Minél tovább áll fenn egy részképesség-elmaradás, annál több járulékos következménye keletkezhet, hiszen ha az egymásra épülő képességlánc valahol megszakad, az további zavarokat okoz a fejlődésben. Így ha későn fedezik fel, akkor már nem csak az eredeti problémát, hanem annak számtalan következményét is kezelnünk kell.

A korai képességfejlesztés

A csöppség egész életét alapvetően meghatározó képességek fejlesztése 6 éves korig a leghatékonyabb - az agyi érési folyamatok lezárulásáig. Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott, hogy a korai képességfejlesztésben rejlik a legnagyobb erő. Mint mindenhol, itt is fontos a korai felismerés, hogy minél hamarabb elkezdjük a felzárkóztatást. Ha bármilyen kérdés felmerül Önben gyermeke fejlődését illetően, jöjjön el hozzánk és beszéljen szakembereinkkel.

Óvodára és iskolára felkészítő képességfejlesztő foglalkozás:

Ebben az életkorban nagyon hangsúlyos a nagymozgás és a beszéd fejlődése. A helyes mozgáskoordináció, illetve az egyensúlyozás képessége különböző összetettebb feladatokon át valósul meg. A stabil, jól megalapozott nagymozgásra épül a finommozgás. Finommozgásnak nevezzük azokat a mozgásokat, melyeket apró izmok produkálják, aprólékosan kidolgozva. Idetartoznak a kézmozgások, a legfinomabb pedig a beszédmozgás. A finommozgás fejlődése nemcsak a beszédmozgások tökéletesedésére van befolyással, a megfelelő szociális érettséget is előkészíti. A képességfejlesztő foglalkozásokon igyekszünk a különböző funkcióterületek fejlesztését szolgáló játékokat és stratégiákat megismertetni, és a szülőket arra bíztatni, hogy a képességfejlesztő játszóházban elkezdett folyamat otthon is folytatódjék. 
A képességfejlesztő játék elvárt hatása:

  • fejleszti a mozgásukat, kézügyességüket
  • érzékszerveik működése pontosabb lesz, ennek eredményeként észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik
  • a játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek, ezáltal fokozódik a gyermekek beszédkedve, és ez ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését
  • a játékban kialakult társas kapcsolatok természetes körülmények között fejlesztik a beszédet, lehetőséget teremtenek a párbeszédek kialakulására

Az ilyen korú gyermekek tevékenységét a gyakorló játék (húzható, rakosgatható, tologatható, beleülős, belepakolós stb.), valamint az építő, konstruáló játék jellemzi (nagyméretű építőelemek műanyagból, fából), így elsősorban ezekből választunk. A másik fő terület a vizuális és kreatív tevékenység (rajzolás, festés, gyurmázás, stb.), ennek során formálódnak a gyermekek képzetei, gazdagodik élmény-és fantáziaviláguk, és miközben képi formában fejezik ki magukat, mintegy "megnevezik" érzéseiket, gondolataikat, nő önismeretük, önbizalmuk.

Az önfeledt, játékkal töltött időszakok, nagyon fontosak a gyermekek fejlődésében, személyiségük, önállóságuk kialakulásában. Így tanulják meg használni testi és lelki adottságaikat, fejlődik kreatív feladatmegoldó képességük, fantáziájuk. Mi, ezért úgy gondoljuk, hogy nem mindegy mivel és hogyan tölti a gyermek azokat az igazán komoly, és fogékony pillanatokat, amelyekre a felnőttek csak legyintenek, és ennyit mondanak: "Ez csak játék. csak játszik a gyerek!"

A megismerő tevékenység, a mozgás, a beszédfejlődés és a szocializációs képességek szoros összefüggésben vannak egymással és meghatározzák a gyermekek jövőjét. A szakszerű fejlesztés segítségével megkönnyítjük az iskolai tanulmányaikat és hozzásegítjük őket a sikeres élethez. A Játszókuckóban pont ezt biztosítjuk a gyermekek számára: játékos fejlesztést, komoly szakmai háttérrel.

Amit a Játszókuckó ad

A hozzánk forduló gyerekeknek, egy általános képességvizsgálat alapján, különböző fejlesztő foglalkozásokon van lehetőségük részt venni. 
Ezek közé tartozik többek között az intenzív mozgás terápia.
Ugyanakkor törekszünk a különböző fejlesztőmódszerek összetett alkalmazására is. Mivel minden ember és gyermekkülönböző, ezért a foglalkozásokat is egyénre szabottan alakítjuk ki, kihasználva az elérhető fejlesztő módszerek lehető legjobb együttes hatását. Ebben segít a különböző területek szakembereinek együttműködése a Játszókuckóban.

Gyógypedagógusok, szaktanárok, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógusok és képzett baby-sitterek várják szeretettel az érdeklődőket!
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 11
Heti: 33
Havi: 229
Össz.: 58 340

Látogatottság növelés
Oldal: Programjaink
Logopédia és gyógypedagógiai fejlesztés! - © 2008 - 2018 - cicacsaladinapkozi.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »